Nefron – władze i członkowie

Nefron
Sekcja Nefrologiczna Izby Gosporarczej Medycyna Polska
prezes
dr Teresa Dryl-Rydzyńska
email: trydzynska@nefron.org