Nefron – władze i członkowie

Nefron
Sekcja Nefrologiczna Izby Gosporarczej Medycyna Polska
prezes
dr Dariusz Aksamit
email: daksamit@nefron.org
tel.: 609 485 606